DARMHERSTEL- behandelovereenkomst Darmherstel

Volledige naam DARMHERSTEL therapeut: Marissa Garland (gediplomeerd Darmtherapeut en geaccrediteerd Journey practitioner)

Door het contactformulier in te vullen, erkennen DARMHERSTEL-therapeut en cliënt dat:

– De cliënt in behandeling gaat bij de DARMHERSTEL-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven

– De cliënt op de hoogte is van de door de DARMHERSTEL-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de DARMHERSTEL-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)

– De DARMHERSTEL-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega DARMHERSTEL-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening

– Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden

– Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht

– Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de DARMHERSTEL-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de DARMHERSTEL-therapeut beëindigt

– De behandeling door de DARMHERSTEL-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet

– De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de DARMHERSTEL- therapeut gevoerde geschilleninstantie. BATC (Klacht- en Tuchtrechtnr: KB 1705.2205

– Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en DARMHERSTEL-therapeut; contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de DARMHERSTEL-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid

– De cliënt op de hoogte is van het feit dat de DARMHERSTEL-therapeut een cliëntdossier bijhoudt

– De DARMHERSTEL-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het DARMHERSTEL-bestuur

– De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is – De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de DARMHERSTEL-therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak